Lighthouse Hotel | Dedeağaç Hotel

Evros Delta’sı

Tuna’dan sonra Evros nehri Balkanlar’ın ikinci büyük nehridir. Kaynağı, Bulgar Rila’sının kuzeyinde ve Doğu Romanya’nın bereketli ovasından geçen bir yolculuğun ardından,Dedeağaç’ın doğusundaki Trakya Denizinde 515 km mesafesinde son bulur.

Nehir denize ulaştığında,havzalarında kalan akıntıya çok miktarda malzeme taşır. Yılda 170.000 ton ( kum,çamur ve ağaç gövdeleri) tutarında olan bu malzemeler karayı denize doğru uzatır ve nehrin serbest akışını engeller, bu durum nehrin denize nüfuz etmeye zorlayarak sayısız akım yaratır.

Çok sayıda deresi, gölü ve adası ile oluşturulmuş yoğun orman örtüsü ile Delta sulak alanı, Yunanıstan’da değerli kalan birkaçsulak alandan biridir. Nehir yoğun ormancılık nedeniyle büyük miktarda karbondioksit hapseder ve alanın mikro iklimini düzenleyen ısı depolar veya serbest bırakır. Erozyonun yüksek olduğu bölgelerde toprak ve suyu korur, toprakta doğal olarak tarıma elverişli olmayan yüksek nemde dolayı önemli doğal tarlaları koru çok çeşitli flora ve faunanın varlığını ve korunmasını sağlar.

350 bitki türü Delta’nın doğal bitki örtüsünü oluşturuyor. Nehir birçok hayvan türü için üreme koşulları oluşturur. Semender, kurbağa ve solucanların yanı sıra burada çok çeşitli balıklar yaşar. Tüm bunlar. Bataklık sularında çoğalan milyonlarca sivrisinekle birlikte, bol miktarda sürğngen. Amfibi ve küçük kuş yemi sağlarken, daha büyük olanların avlarına kolay erişim sağlar.
Evros Delta’sında kaydedilen türler arasında, 46 balık türü, 7 amfibi, 21 sürüngen türü ve aynı zamanda vahşi kediler, gelincikler, sincaplar,yarasalar ve tavşanlar dahil olmak üzere 40’tan fazla memeli türü bulunur. Evros Delta’sı çok çeşitli kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Buna ek olarak, bu sulak alan diğer birçok türün göçü veya kış uykusu için kullanır, çünkü binlerce kuş Avrupa’dan Afrika’ya göç ederken Delta’yı bir mola alanı olarak kullanır.

Bu nedenle Evros Delta’sı son derece önemli bir yaşam alanıdır. Deniz kartalı, altın kartal ve küçük kartal gibi birçok yırtıcı kuşun beslendiği Dadia ormanı ve komşu dağların çok önemli bir yaşam alanına çok yakın olduğu gerçeğini birleştirirsek, tamamen farklı bir düzeyde beslendiklerine şahit oluruz.

Bu zengin ekosistemi korumak için ulusal ve uluslararası sözleşmeler imzalanmış ve insanların bu alanları ve oranın yürüyen, yüzen ve uçan sakinlerinin bolluğunu bilmesi için özel programalar düzenlenmiştir.

TOP